Zdravotne nezávadné hračky

Výraz „zdravotne nezávadné hračky“ je u rodičov čoraz známejší. Prečo sa o túto tému zaujímajú médiá? O aké nebezpečné látky v hračkách ide? 

Aké sú riziká týchto látok? Kde a s akou istotou kúpime zdravotne bezpečné hračky pre naše deti?

 

Pravda o kvalite mnohých hračiek a nebezpečenstvo pre naše deti:

Bohužiaľ, v minulých rokoch došlo vo svete k mnohým sťažnostiam na tému zdravotne nezávadné hračky kvôli vysokému obsahu chemikálií a ťažkých kovov, ktoré sa nachádzali v hračkách na regáloch rôznych predajní. Našťastie z týchto sťažností vzišlo niečo dobré – Európska únia od augusta 2011 zmenila pravidlá týkajúce sa zdravotne nezávadných hračiek, a tie sa stali prísnejšími a náročnejšími. Sú dokonca náročnejšie a konkrétnejšie a zahŕňajú viac chemikálií ako zákony pre zdravotne nezávadné hračky v USA alebo v Číne. V Číne sa navyše často stáva, že nedodržujú ani tie pravidlá, ktoré majú dané a pri kontrolách im to akosi „prejde.“ Podobne je to v Indii či Tajvane.

Zaujímavý fakt je, že výraz „zdravotne nezávadné hračky“ je vlastne nespisovný. Slovo „nezávadné“ je totiž čechizmus a v slovenskom slovníku neexistuje. Správny je výraz „zdravotne neškodné hračky“ alebo „zdravotne bezpečné hračky“. Napriek tomu v slovenskom zákone nájdeme práve tento výraz a keďže je všeobecne známy, budeme ho v článku používať aj my.

Čím je dieťa mladšie, tým sa snažíme byť opatrnejší pri výbere zdravotne nezávadných hračiek, pretože tieto hračky pravdepodobne skončia v ústach dieťaťa.

Nikdy nekupujte deťom lacnú kovovú bižutériu. Takéto „šperky“ často obsahujú kadmium, ktoré je toxické, ak ho dieťa vloží do úst. V takejto lacnej bižutérii môžeme nájsť aj olovo.

Do istej miery (ako s čímkoľvek iným), dostanete to, za čo si zaplatíte. Ak nakupujete hračky „za babku“, je väčšia šanca, že nie sú bezpečné a zdravotne nezávadné. Prečo? Lebo tie najlacnejšie materiály majú dobrý dôvod pre svoju cenu. 

 

Bezpečné hračky pre batoľatá

Zdravotne nezávadné hračky v našom e-shope

Naša spoločnosť Prenašedeti.sk berie zdravotne nezávadné hračky vážne. Vyberáme dodávateľov, ktorí sú šetrní k životnému prostrediu a ponúkajú bezpečné hračky, ktoré sú pre deti zdravotne nezávadné. Tieto hračky navyše stimulujú predstavivosť dieťaťa a veríme, že aj ich vlastné deti sa s nimi hrajú. Lebo naše určite áno J Už len to, že naši dodávatelia fungujú desiatky rokov, je dôkazom kvality ich tovaru. Navyše majú certifikáty kvality.

Ide napríklad o kvalitné zdravotne nezávadné drevené hračky od spoločnosti LEGLER z Nemecka (stavebnice, detské kuchynky, vláčiky a mnohé iné), ktorých hračky majú povlak odolný voči slnečnému žiareiu a sú prirodzene farebné. Majú certifikát TÜV – mali nezávislé inšpekcie a prešli. Sú si vedomí toho, že bezpečnosť a zdravotná nezávadnosť hračky je prvoradým faktorom, pokiaľ ide o výber správnej hračky pre dieťa.

 

Hračky z kvalitného plastu od spoločnosti SMOBY z Francúzska (šmýkalky, odrážadlá, domčeky) sú bezpečné, zdravotne nezávadné a neobsahujú ftaláty. Títo ľudia milujú deti a chcú ich chrániť. Preto sú zdravotne nezávadné (čiže bezpečné) hračky pre nich veľmi dôležité.  Používajú materiály, ktoré zdraviu neškodia a všetky produkty vyhovujú európskym predpisom o bezpečnosti hračiek. Taktiež používajú recyklovaný materiál, aby chránili prírodné zdroje a používajú farby odolné voči UV žiareniu.

 

Mnohí iní dodávatelia nášho internetového obchodu ponúkajú zdravotne nezávadné hračky a produkty pre deti s ohľadom na zdravie detí. Naša analýza zahŕňa druhy materiálov v plastoch, zdroje dreva, toxicita náterov a obalov.

Zoznam chemických látok a ťažkých kovov, na ktoré si treba dávať pozor:

Kadmium

Vstupuje do tela po požití alebo vdýchnutí. Pri opakovanej expozícii sa kadmium môže hromadiť v tele, najmä v obličkách a pečeni, s potenciálom zostať v tele niekoľko desaťročí. Oblička môže byť poškodená po nadmernej expozícii kadmiu. Kadmium môže tiež spôsobiť malformáciu kostí, stratu kostnej hmoty alebo zníženie pevnosti v kostiach. Ďalej existujú určité obmedzené dôkazy, že kadmium je neurotoxín a endokrinný disruptor (ATSDR, 2008). V laboratórnych štúdiách bolo zistené, že kadmium ľahšie vstrebávajú mladšie zvieratá (ATSDR, 2008). Deti majú viac času na akumuláciu kadmia a na prejavenie súvisiacich zdravotných účinkov, prečo je obsah kadmia v detských produktoch znepokojujúci. V zdravotne nezávadných hračkách tento prvok nemá čo robiť.

PVC

Tiež známy ako vinyl – bolo zistené prepojenie medzi vystavením tejto chemickej látke a astmou, poruchami učenia a vývojovými vadami u malých aj nenarodených detí, rakovinou prsníka a reprodukčnými zdravotnými problémami; dioxíny uvoľňované z PVC sú známe ľudské karcinogény a endokrinné disruptory. Inhalovanie a požívanie PVC je pre naše zdravie škodlivé!

Olovo

Podľa Agentúry pre toxické látky a register choroby v Amerike, "Olovo sa zameriava na nervový systém človeka. Môže to mať za následok slabosť, zvýšenie krvného tlaku, anémiu a poškodenie mozgu a obličiek. Vysoké hladiny expozície môžu spôsobiť potrat alebo ovplyvniť produkciu spermií. Expozície na olovo môžu ovplyvniť vývoj a správanie detí "(ministerstvo zdravotníctva Minnesoty). Olovo je známe, že sa nachádza vo farbe, vrátane farby na steny a farby používanej na hračky, v prachu a šperkoch. Dá sa zakúpiť domáce testovacie súpravy na testovanie zdravotnej nezávadnosti hračiek vo vašej domácnosti.

Formaldehyd

Táto chemikália môže spôsobiť podráždenie pokožky, očí a dýchacích ciest. Taktiež súvisí s nádorom nosa a je známym karcinogénom.

BPA

Boli zistené reprodukčné a vývojové zmeny pri vysokých dávkach BPA v laboratórnych štúdiách. Existujú teda určité obavy z možných účinkov BPA na mozog, správanie a prostatu u plodov, dojčiat a malých detí.

Ftaláty

Laboratórne testy ukázali, že ftaláty môžu spôsobiť vývojové a reprodukčné poruchy, poškodenie obličiek a pečene, nepriaznivé účinky až odumretie reprodukčných a vývojových orgánov človeka. Ftaláty sa používajú na zmäkčovanie plastov alebo na zvyšovanie mobility iných výrobkov. Vyzerá to, akoby sa nachádzali v každom výrobku vyrobeným človekom, vrátane "polyvinylchloridu (PVC), plastov, farieb, kozmetiky, dreva a lekárskeho materiálu, aby sa zvýšila flexibilita alebo zlepšili ďalšie vlastnosti, ako je trvanlivosť. Okrem toho, že sa nachádzajú v spotrebných výrobkoch, ftaláty sú všadeprítomné v životnom prostredí a nachádzajú sa v potravinách, pitnej vode, domácom prachu a vnútornom vzduchu. Ak uvidíte hračky, ktoré sú z mäkkého plastu, dobre si skontrolujte, či sú zdravotne nezávadné.

Dekabromodifenyléter (dekaBDE)

Táto chemická látka sa používa ako spomaľovač horenia. Zvyčajne sa vyskytuje v prachu v domácnostiach, takže hoci nie je nevyhnutne používaný v detských produktoch, používa sa v produktoch okolo nášho domova. Zistilo sa, že táto chemická látka je prítomná v ľudskom tukovom tkanive, moči, materskom mlieku a krvi. Bolo to tiež zistené u rýb. Štúdie ukazujú, že je veľmi pravdepodobné, že tento toxín spôsobuje rakovinu; existujú aj príznaky, ktoré poukazujú na to, že má negatívne účinky na pečeň, štítnu žľazu a spôsobuje problémy správania.

1,2,5,6,9,10-Hexabromocylkododekán (HBCD)

Táto chemikália sa používa ako spomaľovač horenia. Pri testovaní, ktoré sa doteraz vykonali, sa zistilo, že poškodzujú normálny vývoj plodu alebo dieťaťa a spôsobujú iné vývojové vady; pôsobí na štítnu žľazu a našiel sa v ľudských tukových tkanivách, krvi, materskom mlieku a sére. Rovnako ako predchádzajúca chemikália sa často vyskytuje aj v domácom prachu.

Na čo si dávať pozor pri kúpe hračiek

Ak rozmýšľate o kúpe čistých, bezpečných a zdravotne nezávadných hračiek, čítajte zloženie, nakupujte u overených obchodníkov výrobky vyrobené hlavne v Európskej Únii a naďalej sa zaujímajte o túto tému. Pretože čím lepšie sme informovaní, tým lepšie robíme rozhodnutia.

U nás ste pre zdravotne nezávadné hračky na správnej adrese, pretože tento prieskum sme už urobili za vás!