8 dôvodov, prečo je hra v piesku pre deti prospešná

Piesok ako prírodný materiál poskytuje deťom široký priestor pre hru. Napomáha rozvíjať detskú fantázia, kreativitu, logické myslenie, a preto by sme mali hru detí s pieskom podporovať.

Hra s pieskom je u detí obľúbená už niekoľko generácií. Pred príchodom hračiek deti si hľadali kreatívne spôsoby, ako sa zahrať. Príroda im poskytovala dostatok materiálu pre rôzne hry a hra s pieskom patrí medzi ne.  Podobne ako hra s vodou aj hra s pieskom je pre deti upokojujúca a zábavná. Okrem toho hra s pieskom podnecuje detskú predstavivosť a kreativitu. Deti si v piesku rady kopú rôzne jamy, stavajú hrady, priekopy, pečú koláčiky. Hranice ich fantázie sú pri hre v piesku neobmedzené, a preto by sme mali túto hru u detí podporovať.

S pieskom sa deti môžu hrať na pláži, v domácom pieskovisku, ale obľúbenej zábavy sa vďaka revolučnej novinke – kinetickému piesku môžu venovať aj doma v každom počasí. A prečo je hra s pieskom pre deti dôležitá?

1. Dáva neobmedzený priestor pre hru

pesok1

Deti sa najlepšie učia vlastnou skúsenosťou a piesok im poskytuje neobmedzené možnosti skúmať a objavovať bez ohľadu na vek a zručnosti dieťaťa. Hra v piesku je vhodná pre deti všetkých vekových kategórií a na rôznej kognitívnej úrovni. Najmenšie deti môžete do piesku len posadiť a umožniť im spoznávať jeho štruktúru chytaním do rúk, presýpaním medzi prstami. Pre staršie deti je piesok prostriedkom pre rôzne hry, skúmanie a kreativitu, preto nechajte svoje dieťa uplatniť jeho fantáziu a pri hre s pieskom ho neobmedzujte.

Piesok poskytuje veľa možností , ktoré pomáhajú deťom rozvíjať motorické schopnosti, logické myslenie a predstavivosť. Suchý piesok, ktorý sa presýpa medzi prstami, umožňuje deťom spoznávať jeho štruktúru a nestálosť. Presýpaním či kreslením do piesku dokážu deti vytvárať rôzne obrazce a postavy podľa vlastnej fantázie. Deti majú schopnosť využiť piesok na zhmotnenie svojich predstáv.

Pridaním vody sa menia fyzikálne vlastnosti piesku a deti získajú vynikajúci materiál, s ktorým môžu experimentovať a premieňať ho na fantastické výtvory. 

2. Rozvíja predstavivosť

Keď deti pochopia fyzikálne vlastnosti piesku, môžu uplatniť svoju kreativitu a fantáziu v plnej miere pri stavaní rôznych hradov a budov. Dokážu postaviť  celé mesto, čo im poskytuje priestor pre ďalšie hry. Pri hre s pieskom deti dokážu využiť množstvo predmetov zo svojho okolia, vetvičky stromov, lístie, kamene. Nestálosť piesočných výtvor motivuje deti k tomu, aby svoje diela neustále obmieňali. Získavaním nových zručností ich postupne zdokonaľujú, pričom uplatňujú postupne všetky vedomosti, ktoré pri hre s pieskom získali. Hra s pieskom je pre väčšinu detí spôsob relaxu. Môžu pri nej v plnej miere uplatniť svoju fantáziu a kreativitu.

3. Podporuje telesný rozvoj

Hre s pieskom sa deti venujú zvyčajne vonku, strávia na čerstvom vzduchu viac času. Pri naberaní, preosievaní, kopaní piesku si deti aktívne zapájajú  svalstvo rúk a hornej časti tela. Prenášanie väčšieho množstva piesku opäť stimuluje svaly detí a prispieva k tvorbe svalovej hmoty. Pozícia v podrepe pri hre alebo naberanie a prenášanie piesku vo vedierku vedie k rozvoju svalovej hmoty dolnej časti tela a nôh. Zlepšuje sa nielen fyzická kondícia dieťaťa, ale tiež koordinácia oko – ruka pri práci s lopatkou, sitkom, krhličkou a formičkami. Väčšina detí si pri hre v piesku neuvedomuje, že vykonávajú fyzickú aktivitu, pretože sú zaujaté hrou a svojou úlohou.

4. Osvojenie sociálnych zručností

Pri hre viacerých detí v spoločnom pieskovisku sa deti vzájomne učia zaujať postoj k rozdeleniu hracieho priestoru, k požičiavaniu pracovných nástrojov. Učia sa hľadať kompromisy, čo sa bude v pieskovisku stavať, ako sa budú hrať, delia si úlohy. Podporuje sa tak rozvoj slovnej zásoby a celková spoločenská komunikácia. Zároveň deti pri spoločnej hre rozvíjajú svoju empatiu a vytvárajú nové priateľstvá.

 

5. Podporuje kognitívny vývoj

Deti spoznávajú pri hre fyzikálne vlastnosti piesku. Rýchlo dokážu pochopiť rozdiel medzi suchým a mokrým pieskom a vedia vlastnosti piesku dokážu pri hre veľmi dobre zužitkovať. Formičky rôznych farieb a tvarov pomáhajú pri učení farieb, geometrických tvarov, zvieratiek... Hra v piesku podporuje logické myslenie, napríklad pri riešení problému padajúcej veže. Pri stavbe hradov, budov a miest zapájajú svoje priestorové videnie. Pri hre s inými deťmi si rozvíjajú svoju slovnú zásobu, učia sa formulovať svoje myšlienky do slov a viet tak, aby ich význam pochopilo aj ich okolie. Staršie deti môžu piesok použiť na hru piškvoriek, písanie slov či známu hru Obesenec. 

6. Zoznamujú sa s matematikou

Používaním nádob rôznych veľkostí a tvarov sa deti učia rozpoznávať geometrické útvary, rozlišovať pojmy väčší, menší, rovnaký. Pri hre s pieskom dieťa dokáže veľmi rýchlo pochopiť pojmy prázdny – plný a ľahký – ťažký. Prenášanie piesku vo vedierku, fúriku či v autíčku môžete využiť na učenie počtov. „Potrebuješ ešte 2 vedierka piesku, aby bol fúrik plný.“ Alebo sa s deťmi zahrajte na pekára, ktorý do cesta potrebuje presne 5 lopatiek pieskovej múky. Vedierko môžete plniť rôznymi formičkami, lopatkou, lyžičkou a pritom sa dieťa naučí počítať nenásilnou formou.

7. Nabáda k vedeckým experimentom

Piesok vytvára perfektný priestor pre rôzne experimenty. Stačí doň ukryť magnetky a pri hľadaní kovových pokladov sa deti zoznámia s magnetickou silou. Lano, kladka a vedierko piesku umožnia deťom spoznať a využívať kladkový systém. Skvelým  pokusom je aj použitie plastových fliaš s rôznymi otvormi pri napĺňaní vedierok pieskom alebo stavba pieskovej pyramídy. Pri svojich experimentoch v piesku môžu deti využívať nielen hračky do piesku, vodné a pieskové mlyny, ale tiež rôzne lieviky, valčeky napríklad pri stavaní presýpacej dráhy. Pokusy s pieskom sú jedinečnou príležitosťou na objavovanie a spoznávanie základných vedeckých princípoch hravou a zábavnou formou.

8. Rozvíja umelecký prejav

Okrem stavania hradov a pečenia koláčikov, je piesok vynikajúcim miestom pre rozvíjanie umeleckého prejavu detí. Kreslenie rôznych obrázkov, tvarov, ale i celých miest, ktoré dozdobia kamienkami, kvietkami, listami, paličkami. Kresby detí využite na vzájomné rozhovory.

Kvalitné pieskoviská a hračky do piesku kúpite aj v našom obchode.