Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Nespĺňa doručený tovar vaše predstavy? 

Ak ste tovar kúpili ako spotrebiteľ, môžete nám ho vrátiť a odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Podľa zákona č. 102/2014 Z.z nemôžete odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
-predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (napr. na mieru), alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru objednaného v neobvyklom množstve, čo je viac ako 3ks z jedného druhu tovaru.
-predaj tovaru, ktorý z hygienických dôvodov nemožno vrátiť po vyskúšaní (spodná bielizeň, odsávačky z nosa, prsné odsávačky, matrace, potreby na dojčenie, zubné kefky a pod.)
V súlade s vyššie uvedeným zákonom je tovar v sekcii Hygiena klasifikovaný ako tovar, ktorý po rozbalení a použití nemožno vrátiť, a preto musí byť tento druh tovaru vrátený nepoužitý, v pôvodnom neporušenom obale.

Ako vrátite tovar?

Čo musí obsahovať vaša žiadosť o odstúpení od kúpnej zmluvy?

V žiadosti o odstúpení od kúpnej zmluvy uveďte vaše meno, adresu, číslo faktúry, názov tovaru, ktorý chcete vrátiť a spôsob úhrady kúpnej sumy:

- na účet – uveďte číslo účtu, na ktorý žiadate platbu vrátiť

- poštovou poukážkou

Na odstúpenie od kúpnej zmluvy si môžete stiahnuť a použiť aj formulár na vrátenie tovaru.

Kde tovar, ktorý chcete vrátiť, pošlete?

Tovar, originál faktúru, žiadosť o odstúpenie od zmluvy zašlite na adresu :

PRE NAŠE DETI s.r.o.
Nitrianska 1259, 951 31 Močenok tel .č. 0905727325

Prosíme vás:

- zabaľte tovar tak, aby sa minimalizovalo riziko jeho poškodenia pri preprave

- nelepte štítky a nepíšte adresu priamo na originál krabicu

Ďakujeme!

Podací lístok si uschovajte pre prípadnú reklamáciu poškodenia alebo straty zásielky. O vrátení tovaru a zaslaní podacieho čísla balíka nás môžete informovať mailom na adresu info@prenasedeti.sk. Uľahčí nám to sledovanie zásielky a skoré riešenie jeho neskorého doručenia k nám.

Musíte tovar pri odosielaní poistiť?

Pri vrátení tovaru vám odporúčame balík poistiť. Zákon vám neukladá povinnosť tovar poistiť, ale balík sa počas prepravy môže poškodiť alebo stratiť. Pri poistenom balíku si viete uplatniť právo na náhradu škody, v prípade straty alebo poškodenia zásielky.

Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

 

Kedy dostanete späť peniaze za vrátený tovar?

Zo zákona je našou povinnosťou vrátiť vám už zaplatenú časť kúpnej ceny najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsob, ako bola uhradená alebo spôsobom, ktorý si zvolíte v žiadosti o Odstúpení od kúpnej zmluvy. Bankový účet uveďte v žiadosti o vrátenie tovaru, pokiaľ nebude číslo účtu uvedené, zašleme peniaze poštovým poukazom na adresu objednávateľa.

Predĺžená lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Pri kúpe súrodeneckých kočíkov je lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy 90 dní od prevzatia tovaru.

Súrodenecký kočík môžete vrátiť až do 90 dní od jeho prevzatia, ak:

  • je dôvodom na takéto odstúpenie od zmluvy len preukázateľne neúspešné ukončenie tehotenstva
  • a kočík a originál príslušenstvo neboli vôbec použité.

 

Formulár na vrátenie tovaru (.PDF)

Vážení zákazníci,

Z dôvodu aktuálnej situácie Covid sa ospravedlňujeme za prípadné malé meškanie / max 1-2 dni/ .

Je nám to ľúto, žiaľ zatiaľ nevieme niekedy procesy urýchliť ani ovplyvniť.

Veríme, že napriek tomu podporíte slovenskú firmu, za ktorou stojí rodina so štyrmi deti vr. jej slov. obchodných partnerov, s ktorými spolupracujeme.

Ďakujeme 

Iveta a naše deti