Ak nám chcete zaslať balík, list naša korešpodenčná adresa je:

PRE NAŠE DETI s.r.o.
Ulica: Mlynská 455
Obec: 951 31 Močenok, Slovenská republika

Tel. č. 037 3000 222

Vážení návštevníci.

Z dôvodu aktuálnej COVID situácie budeme prijímať objednávky len do 15.12.2020

Musíme rátať s prípadnými obmedzeniami z našej strany resp. zo strany dodavateľov a kuriérov.

Na nás ste sa mohli  spoľahnúť 12 rokov.

Ďakujeme za dôveru  a želáme Vám veľa zdravia.

Iveta s rodinou