Ak nám chcete zaslať balík, list naša korešpodenčná adresa je:

PRE NAŠE DETI s.r.o.
Ulica: Mlynská 455
Obec: 951 31 Močenok, Slovenská republika

Tel. č. 037 3000 222