Možnosť vrátenia kočíka až 90dní

Možnosť vrátenia kočíka až 90dní

Nám môžete nepoužívaný kočík vrátiť do 90 dní od nákupu v tomto obchode

Nenechávajte si kúpu kočíka na poslednú chvíľu. Môže sa Vám stať, že v čase keď budete už kočík potrebovať nebude práve Vami vyhliadnutý model práve k dodaniu a budete musieť narýchlo voliť inú alternatívu.

Radšej si kočík zabezpečte s dostatočným časovým predstihom a v kľude, kým máte ešte na to čas :)

Doporučujeme si kočík osobne u nás prehliadnuť kým ešte nie ste vo vysokom štádiu tehotenstva, lebo neskôr sa Vám môže stať, že nebudete môcť absolvovať dlhé cesty - dvojičky = väčšinou rizikové tehotenstvo.

Treba myslieť aj na to, že tehotenstvo s dvojičkami zvykne končiť skôr ako pri tehotenstve s jedným dieťaťom.

V prípade, že by Vaše tehotenstvo skončilo neúspešne, môžete nám nepoužívaný kočík vrátiť na Vaše náklady (dopravu hradí kupujúci) a to do 90dní od termínu nákupu u nás (od dátumu prijatia zásielky kočíka). Bude Vám vrátená zaplatená suma za kočík a príslušenstvo po odrátaní skutočných dopravných nákladov smerom k Vám.

Tento bod môže zákazník využiť ak predloží relevantné doklady o priebehu tehotenstva.

Diskusia:

 

Vaše meno :
E-mail :
Správa