Bezpečný nákup

www.prenasedeti.sk je spoľahlivý a overený internetový obchod, ktorý bol založený už v roku 2008.  Každý rok prechádzame úspešne procesom certifikácie Slovenskou asociáciou pre elektronický obchod. Certifikát SAEC – Bezpečný nákup prináša zákazníkom záruku, že spĺňame najvyššie pravidlá bezpečného a bezproblémového nákupu.

Certifikát hodnotí nasledovné:

úplné a pravdivé informácie o prevádzkovateľovi internetového obchodu (IČO a sídlo obchodníka, kontakty na zodpovedné osoby a pod.),

úplné a pravdivé informácie o procese objednávania, dodacích podmienkach a spôsobe vybavenia objednávky (spôsob dodania tovaru, resp. služby, cena za dopravu, možnosti platenia a pod.),

úplné a pravdivé informácie o tovare, resp. službe a cenách vrátane všetkých poplatkov,

spôsob a podmienky uplatnenia reklamácie tovaru, resp. služieb

Vaše osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnej miere a dôsledne v súlade s platnými zákonmi

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete v časti Obchodné a reklamačné podmienky, bod 9

Ako používame Vaše cookies a podobné technológie na zlepšovanie svojich služieb informujeme zákazníka na podstránke Používanie cookies

Za žiadnych okolností prijaté dáta neposkytujeme tretím stranám. Ich uloženie je realizované v zabezpečenej databáze s autorizovaným prístupom.

Pracovníci, ktorí prídu do styku s vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o  správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi a ohľadne Vami poskytnutými osobnými údajmi sú viazaní mlčanlivosťou.

V súvislosti s Vašou objednávkou získavame iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie vašej objednávky 

Vaše telefónne číslo a e-mailovú adresu poskytnuté za účelom vybavenia objednávky nepoužívame na marketingové účely, kontaktujeme vás výhradne len v spojitosti s vybavením a doručením objednávky, prípadne reklamácie ak ste ju uplatnili. Na Vašu e-mailovú adresu môžu byť tiež zaslané informácie o prijatí objednávky, statusoch jej spracovania a expedície.

Bez Vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu Vám nebudeme zasielať vybrané e-maily týkajúce propagácie našej spoločnosti, informácie o aktuálnych ponukách produktov v našom obchode, ako ani iné reklamné e-maily (newsletter).